Legal
Downloads
Contact
 


මඩිහේ පඤ්‍ඤාසීහ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

Right-click on the link and click 'save target as' to download the files.

 

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහාසංඝසභාවේ උත්තරීතර මහානායකව වැඩසිට අපවත්වී වදාල අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත ලිපි එකතුවකි.

Download All
Wikipedia:Madihe Pannasiha Thero

palist

මහ නා හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත ලිපි නාමාවලිය

doc., ©Sobhana.net

pa001

දස බුදුනු ගුණ MS Word file

doc., ©රසවාහිනී

pa002

ආගමික වේලාව MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa003

සිංහලයන් නැතිදාට බුදු දහම MS Word file

doc., ©දවස

pa004

අසහාය ශ්‍රේෂ්‍ඨතම සමාජ සේවකයාණන් වහන්සේ MS Word file

doc., ©සිංහල බෞද්‍ධයා 

pa005

පිරිතේ බල මහිමය MS Word file

doc., ©සිංහල බෞද්‍ධයා

pa006

දේව පුද පූජා MS Word file

doc., ©දවස

pa007

ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්‍ථාරූඪ කිරී‍‍මේ සිට කිතුවසින් පස්වන සියවස දක්වා කාලය තුළ ශාසනික සංසිද්ධි කිහිපයක් MS Word file

doc., ©දිවයින

pa008

සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි චිරස්ථිතිය සඳහාත් බෞද්ධ ප්‍රබෝධය සඳහාත් ධර්මසංගායනාවක් පවත්වමු MS Word file

doc., ©දිවයින

pa009

ගස් වැවීම හැමදා පින් වැ‍ඩෙන පින්කමෙකි MS Word file

doc., ©දවස

pa010

ලෝකයට සුදුසු බෞද්ධ අර්ථක්‍රමය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa011

අපේ රටටත් ශාසන මණ්ඩලයක් MS Word file

doc., ©දිවයින

pa012

දෙමළ ජනයාට උතුර හා නැගෙනහිර පාරම්පරික මාතෘ භූමියක් තුබුණා ද? තිබේද? MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa013

සිංහලයනට බෞද්ධයනට විරුද්ධ ව ගෙන යන බොරු ප්‍රචාර වැළැක්විය නො හැකි ද? MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa014

තොණ්ඩමන් මහතාගේ යෝජනාවලියෙන් ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය විසඳේ ද? MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa015

අකාලිකො - අටුවාචාර්‍ය්‍ය මතය නිවැරැදි ද? MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa016

ධ්‍යාන නැති වැ සෝවාන් විය හැකි ද? MS Word file

doc., ©රසවාහිනී

pa017

අපේ ගුරු හාමුදුරුවෝ MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa018

සසුන රැකීමට හළ යුතු දෑ MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa019

සසුන රැකීමට වහ වහා කළ යුතු දෑ MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa020

සියලු ම පාසල් රජයට ගතයුත්තේ ඇයි? MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa021

පෝදා නිවාඩුව MS Word file

doc., ©දවස

pa022

බුදුනු අයිතිවාසිකම් වළ ලනු එපා! MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa023

ජය පරාජය දෙකම ඉවසමු MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa024

දිසා සභා පිහිටුවීම නතර කරන්න MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa025

සිංහලයනි සමඟි වෙමු! MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa026

තරුණ ශක්තිය නොමඟ යවන්න එපා MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa027

රජයේ රැකවරණය සොයා එන්න - කාරුණික ඉල්ලීම යි MS Word file

doc., ©දවස

pa028

සුන්‍දර සමාජ පෙරැළියකට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍රමය MS Word file

doc., ©සිළුමිණ

pa029

සුඛා සඞ්‍ඝස්‍ස සාමග්‍ගී MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa030

විපක්‍ෂ නායකතුමාට විවෘත සන්‍දේශයක් MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa031

ධර්මචක්‍රය ද? නැවේ සුක්කානම ද? MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa032

රට හදන්න නම් මිනිහා හදන්න MS Word file

doc., ©සිළුමිණ

pa033

ශ්‍රීමත් ජනාධිපතිතුමා වෙතට යි MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa034

බෞද්‍ධ ජීවන සැලැස්ම MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa035

The History of Dhamma Schools and their Development MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa036

මිත්‍රයා පිළිබඳ බෞද්‍ධ සංකල්පය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa037

ගිහි පැවිදි සබඳතා සවිමත් කැර ගනිමු MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa038

සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමනී සික්ඛාපදං සමාදියාමි MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa039

පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තු MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa040

සංඝං සරණං ගච්ඡාමි MS Word file

doc., ©බුදුසරණ

pa041

දුම් බීම, මත්පැන් බීම හා මත්ද්‍රව්‍ය ගැනීම යන දුසිරිත් වලින් සමාජය බේරා ගැනීම MS Word file

doc., ©දවස

pa042

අනාගත පරපුර මත්පැනින් වැනසේ ද? MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa043

බුදු දහමින් හෙළි වන සැලැසුම් ක්‍රම MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa044

භික්‍ෂු අධ්‍යාපනයේ අනාගතය අඳුරු නො කරමු MS Word file

doc., ©සිළුමිණ

pa045

හිතවත් ජනාධිපති තුමා වෙතටයි MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa046

ශ්‍රී ලංකාව මන්දබුද්ධික රටක් වේවි ද? MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa047

ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ආර්. ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් ප්‍රධාන ඇමැතිතුමන්ලා වෙතය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa048

සුරාව නීතියෙන් තහනම් කරන්න බැහැ MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa049

රටක් යටකර ගලා බසින මත් වතුර MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa050

හැදියාව පසුබිම් වූ ඉගෙනීම හැම ජනකොටසකට ම යෝග්‍යයි MS Word file

doc., ©දවස

pa051

ජනගහනය පාලනයෙන් “මිනිසත්කමට” හානි කරන්න එපා MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa052

සක් දෙවිඳුනි, යළිත් වඩින්න MS Word file

doc., ©දවස

pa053

උතුරේ සාමය රකින්න මෙතරම් වැය කරන්නේ ඇයි? MS Word file

doc., ©රිවිරැස

pa054

The Bhikkhuni Order: Can it be Re-established? MS Word file

doc., ©Daily News

pa055

බුද්‍ධ ධර්‍මයෙන් වූ ලෝක ශාන්තිය MS Word file

doc., ©සිංහල බෞද්‍ධයා 

pa056

ආනාපානසතිය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa057

මවුපියෝ MS Word file

doc., ©සිංහල බෞද්‍ධයා 

pa058

බුදු රදුන් ගිහි විනයේ දී වදාළ මවුපිය යුතුකම් MS Word file

doc., ©සිංහල බෞද්‍ධයා 

pa059

බුදු රදුන් කුල කාන්තාවනට දුන් අවවාද MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa060

චාම් ජීවිතය MS Word file

doc., ©රසවාහිනී

pa061

මැදුම් පිළිවෙත MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa062

මරණීය දණ්ඩනය පිළිබඳ බෞද්ධ මතය MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa063

විකාර භාවනා ක්‍රම බුද්ධාගමට තර්ජනයෙකි MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa064

මියගියවුන් හට පින් දීම MS Word file

doc., ©රසවාහිනී

pa065

අබ්‍රහ්මචරියා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa066

උපොසථ MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa067

හෙට රට කොයිබට ද? MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa068

විකල්ප විසිඳුමක් නො ව සම්‍යක් සංකල්ප විසඳුම මෙන්න MS Word file

doc., ©දවස

pa069

තව දුරටත් කරුණාව දක්වනු මැනවි MS Word file

doc., ©දවස

pa070

පක්‍ෂ දේශපාලකයනට ජාතික සමගියක් ගැන කතා කළ හැකි ද? MS Word file

doc., ©දවස

pa071

මේ බුද්ධශාසන විනාශය ගුවන් තොටින් ම නතර කරන්න MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa072

සිංහල - දෙමළ - මුස්ලිම් සුහද වාසය MS Word file

doc., ©දිවයින

pa073

මීළඟ නීතිගත සංස්ථාව කුමක් වේවි ද? MS Word file

doc., ©දිවයින

pa074

Bandaranaike and the Buddhists MS Word file

doc., ©Daily News

pa075

ශාසනය ද? පක්‍ෂය ද? MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa076

රට ද? පක්‍ෂය ද? MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa077

ජාතිය ද? පක්‍ෂය ද? MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa078

භාෂාව ද? පක්‍ෂය ද? MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa079

සිංහලයිනි, එක් වමු. ජාතිය බේරාගනිමු. MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa080

බුදුරජාණන් වහන්සේ MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa081

පළමුව අපි සමඟි වී ජාතිය සමඟි කරමු MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa082

සිංහල සමඟිය ජාතික සමඟියේ පදනම යි MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa083

අවුරුදු සියයෙකින් පසු සිංහලයා ගේ තත්ත්වය MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa084

ඉසිවර දෑසින් කියූ අනාවැකි MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa085

බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා සිදු වූ ලෝක ශාන්තිය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa086

ශ්‍රද්ධාව MS Word file

doc., ©බෞද්‍ධ ළමයා

pa087

බෞද්‍ධ පවුල් ජීවිතය MS Word file

doc., ©සිංහල බෞද්‍ධයා

pa088

බෞද්‍ධ ප්‍රතිපත්ති MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa089

ලක්දිව මංගල ධර්ම දේශනය MS Word file

doc., ©සිළුමිණ

pa090

බුදු සමයේ දැක්වෙන සුව වඩන මඟ MS Word file

doc., ©රසවාහිනී

pa091

ලෝක සාමය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa092

Peace - Through Tolerance and Co-Existence MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa093

බුද්ධාගම හා අධ්‍යාපනය MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa094

පන්සිල් සුරකින සමාජයක් සඳහා MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa095

විදු යුගයේ බුදු දහම MS Word file

doc., ©ශ්‍රී ලංකාදීප

pa096

මෙහෙණි සස්න යළි පිහිටුවීම කාලෝචිත ද? MS Word file

doc., ©දිනමිණ

pa097

බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ සමාජ සංවර්ධන සැලැස්ම MS Word file

doc., ©ජනතා

pa098

බෞද්ධ කොඩිය හා ෂඩ්වර්ණය MS Word file

doc., ©බුදුසරණ

pa099

වස් කාලය හෙවත් පුණ්‍ය කාලය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa100

ජාතිභේද ආගම්භේද දුරු කොට එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කරමු MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa101

ගව සම්පත MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa102

සිංහලයනට වින කරන පඤ්ච මහා බලවේගය MS Word file

doc., ©දවස

pa103

සිංහලයාට තිබෙන එකම රට ලංකාවයි MS Word file

doc., ©ලංකාදීප

pa104

කතෝලික ආගම - ක්‍රිස්තියානි ආගම සහ කතෝලික ආක්‍රමණය MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa105

අලුත් පල්ලි සියයට අනූවක් නීති විරෝධියි MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa106

හිතවත් ජනාධිපතිතුමා වෙතටයි MS Word file

doc., ©S.S.Society

pa107

A Country’s Development, the Buddhist Standpoint MS Word file

doc., ©S.S.Society
 


ඔබ සතුව මෙහි සඳහන් නො වන අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්‍ඤාසීහ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත ලිපි ලේඛන ඇත්නම් කරුණාකර අප වෙත දන්වන්න.

 
 

  © Copyright 2003. Sobhana.net. All Rights Reserved.